जय माता दी  (Jai MATA DI)

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Ved & Puran

 • Agni Puran  (Download)
 • Bhagwat Puran  (Download)
 • Bhavishya Puran  (Download)
 • Brahma Puran  (Download)
 • Brahmand Puran  (Download Part I) (Download Part II)
 • Garuda Puran  (Download)
 • Kurma Puran  (Download)
 • Ling Puran  (Download)
 • Markandya Puran  (Download)
 • Matsya Puran (Download Part I) (Download Part II)
 • Narad Puran  (Download)
 • Padma Puran  (Download)
 • Shiv Puran  (Download)
 • Skand Puran  (Download)
 • BrahmVaivatra Puran  (Download)
 • Vaman Puran (Download)
 • Varah Puran  (Download)
 • Vishnu Puran  (Download)

 • Upapuranas