जय माता दी  (Jai MATA DI)

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Skanda Sashti Vrat Dates 2015

2014-12-27 06:37:43, comments: 0
25 January (Sunday) Skanda Sashti
23 February (Monday) Skanda Sashti
25 March (Wednesday) Skanda Sashti
23 April (Thursday) Skanda Sashti
23 May (Saturday) Skanda Sashti
22 June (Monday) Skanda Sashti
21 July (Tuesday) Skanda Sashti
20 August (Thursday) Skanda Sashti
19 September (Saturday) Skanda Sashti
18 October (Sunday) Skanda Sashti
17 November (Tuesday) Soora Samharam
16 December (Wednesday) Subrahmanya Sashti

 

Categories entry: Panchang, Events
« back

Add a new comment

Search