जय माता दी  (Jai MATA DI)

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Sangrand Dates 2020

2019-11-06 17:36:02, comments: 0
Calendar Date Nanakshahi Samvat 551 Nanakshahi Date
14 Jan 2020 (੧੪-੦੧-੨੦੧੯) Sangrand (Magh) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਮਾਘ) 01 Magh 550
(੦੧ ਮਾਘ ੫੫੦)
13 Feb 2020 (੧੩-੦੨-੨੦੧੯) Sangrand (Phagun) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਫੱਗਣ) 01 Phagun 550
(੦੧ ਫੱਗਣ ੫੫੦)
14 Mar 2020 (੧੪-੦੩-੨੦੧੯) Sangrand (Chet), Nanakshahi Punjabi New Year 551
ਸੰਗਰਾਂਦ (ਚੇਤ), ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ੫੫੧
01 Chet 551
(੦੧ ਚੇਤ ੫੫੧)
14 Apr 2020 (੧੪-੦੪-੨੦੧੯) Sangrand (Vaisakh) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਵੈਸਾਖ) 01 Vaisakh 551
(੦੧ ਵੈਸਾਖ ੫੫੧)
15 May 2020 (੧੫-੦੫-੨੦੧੯) Sangrand (Jeth) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਜੇਠ) 01 Jeth 551
(੦੧ ਜੇਠ ੫੫੧)
15 Jun 2020 (੧੫-੦੬-੨੦੧੯) Sangrand (Harh) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਹਾੜ) 01 Harh 551
(੦੧ ਹਾੜ ੫੫੧)
16 Jul 2020 (੧੬-੦੭-੨੦੧੯) Sangrand (Sawan) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਸਾਵਣ) 01 Sawan 551
(੦੧ ਸਾਵਣ ੫੫੧)
17 Aug 2020 (੧੭-੦੮-੨੦੧੯) Sangrand (Bhadon) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਭਾਦੋਂ) 01 Bhadon 551
(੦੧ ਭਾਦੋਂ ੫੫੧)
17 Sep 2020 (੧੭-੦੯-੨੦੧੯) Sangrand (Assu) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਅੱਸੂ) 01 Assu 551
(੦੧ ਅੱਸੂ ੫੫੧)
17 Oct 2020 (੧੭-੧੦-੨੦੧੯) Sangrand (Katak) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਕੱਤਕ) 01 Katak 551
(੦੧ ਕੱਤਕ ੫੫੧)
16 Nov 2020 (੧੬-੧੧-੨੦੧੯) Sangrand (Maghar) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਮੱਘਰ) 01 Maghar 551
(੦੧ ਮੱਘਰ ੫੫੧)
16 Dec 2020 (੧੬-੧੨-੨੦੧੯) Sangrand (Poh) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਪੋਹ) 01 Poh 551
(੦੧ ਪੋਹ ੫੫੧)
Categories entry: Important Dates 2020
« back

Add a new comment

Search