जय माता दी  (Jai MATA DI)

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Karthigai Nakshatra Days 2015

2014-12-27 06:38:40, comments: 0
01 January (Thursday) Masik Karthigai
28 January (Wednesday) Masik Karthigai
24 February (Tuesday) Masik Karthigai
24 March (Tuesday) Masik Karthigai
20 April (Monday) Masik Karthigai
18 May (Monday) Masik Karthigai
14 June (Sunday) Masik Karthigai
11 July (Saturday) Masik Karthigai
07 August (Friday) Masik Karthigai
04 September (Friday) Masik Karthigai
01 October (Thursday) Masik Karthigai
29 October (Thursday) Masik Karthigai
25 November (Wednesday) Karthigai Deepam
22 December (Tuesday) Masik Karthigai

 

Categories entry: Panchang, Events
« back

Add a new comment

Search