जय माता दी  (Jai MATA DI)

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Ekadashi Vrat Dates 2020

2019-10-06 17:43:54, comments: 0
DateFestivals
Monday, 06 January Pausha Putrada Ekadashi
Monday, 20 January Shattila Ekadashi
Wednesday, 05 February Jaya / Bhami Ekadashi
Wednesday, 19 February Vijaya Ekadashi
Friday, 06 March Amalaki Ekadashi
Thursday, 19 March Papmochani Ekadashi
Saturday, 04 April Kamada Ekadashi
Saturday, 18 April Varuthini Ekadashi
Monday, 04 May Mohini Ekadashi
Monday, 18 May Apara Ekadashi
Tuesday, 02 June Nirjala Ekadashi
Wednesday, 17 June Yogini Ekadashi
Wednesday, 01 July Deva Shayani Ekadashi
Thursday, 16 July Kamika Ekadashi
Thursday, 30 July Shravana Putrada Ekadashi
Saturday, 15 August Aja Ekadashi
Saturday, 29 August Parsva Ekadashi
Sunday, 13 September Indira Ekadashi
Sunday, 27 September Padmini Ekadashi
Tuesday, 13 October Parama Ekadashi
Tuesday, 27 October Papankusha Ekadashi
Wednesday, 11 November Rama Ekadashi
Wednesday, 25 November Devutthana Ekadashi
Friday, 11 December Utpanna Ekadashi
Friday, 25 December Mokshada Ekadashi
Categories entry: Important Dates 2020
« back

Add a new comment

Search