जय माता दी  (Jai MATA DI)

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Dasha-Mahavidyas (10 Mahavidyas)

2014-12-21 07:37:40, comments: 0
Categories entry: Avtaar
« back

Add a new comment

Search