जय माता दी  (Jai MATA DI)

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Important Dates

Pradosh Vrat Dates 2019

2019-01-08 14:19:57, comments: 0

Date

Festival

January 03 Pradosh Vrat
January 19 Shani Pradosh Vrat
February 02 Shani Pradosh Vrat
February 17 Pradosh Vrat
March 03 Pradosh Vrat
March 18 Soma Pradosh Vrat
April 02 Bhauma Pradosh Vrat
April 17 Pradosh Vrat
May 02 Pradosh Vrat
May 16 Pradosh Vrat
June 14 Pradosh Vrat
June 30 Pradosh Vrat
July 14 Pradosh Vrat
July 29 Soma Pradosh Vrat
August 12 Soma Pradosh Vrat
August 28 Pradosh Vrat
September 11 Pradosh Vrat
September 26 Pradosh Vrat
October 11 Pradosh Vrat
October 25 Pradosh Vrat
November 09 Shani Pradosh Vrat
November 24 Pradosh Vrat
December 09 Soma Pradosh Vrat
December 23 Soma Pradosh Vrat
« back

Add a new comment