जय माता दी  (Jai MATA DI)

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Important Dates

Chandra Darshan Dates 2019

2019-01-08 14:24:45, comments: 0

07

January

(Monday)

Chandra Darshan

17:52 to 19:02

06

February

(Wednesday)

Chandra Darshan

18:13 to 19:31

07

March

(Thursday)

Chandra Darshan

18:28 to 19:08

06

April

(Saturday)

Chandra Darshan

18:40 to 19:37

06

May

(Monday)

Chandra Darshan

18:52 to 20:17

04

June

(Tuesday)

Chandra Darshan

19:05 to 20:06

04

July

(Thursday)

Chandra Darshan

19:12 to 20:49

02

August

(Friday)

Chandra Darshan

19:04 to 20:21

31

August

(Saturday)

Chandra Darshan

18:42 to 19:42

29

September

(Sunday)

Chandra Darshan

18:13 to 18:58

29

October

(Tuesday)

Chandra Darshan

17:47 to 18:58

27

November

(Wednesday)

Chandra Darshan

17:36 to 18:23

27

December

(Friday)

Chandra Darshan

17:45 to 18:51

« back

Add a new comment